Vi sætter fokus på: Tryghed, anerkendelse, sprog og motorik.
*Godkendte af kommunen.

Nyt....Nyt....Nyt... 

Inklusiv bleer fra den 1/8 2016..

Og nu har vi vikar i tilfælde af sygdom eller andet..

Velkommen Majbrit Sørensen.